Privacy

Outfit BVBA: Elektronisch Privacybeleid
Deze rubriek legt het beleid van Outfit BVBA uit met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website www.outfitfactory.be.


Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Outfit BVBA, vertegenwoordigd door:

Tim Claes
Sint-Katelijnekerkhof 24
2800 Mechelen


Persoonsgegevens
Outfit BVBA houdt geen apart databestand bij van gewone bezoekers van de website.

Distributie aan derden
Geen enkele van de op deze website verworven informatie wordt doorgegeven aan derden.

Cookies
De website van Outfit BVBA werkt niet met cookies.

E-mail
De website van Outfit BVBA werkt niet met formulieren die via e-mail verstuurd worden. De gegevens die Outfit BVBA ontvangt indien u manueel een e-mail naar ons zou sturen, worden eventueel bewaard in een adresboek maar worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. U hebt - na aanvraag bij Outfit BVBA - het recht op elk moment uw eventuele gegevens van het adresboek te raadplegen en wijzigingen te eisen, conform de hiervoor van toepassing zijnde wet.

Statistieken
Voor de website van Outfit BVBA worden statistieken bijgehouden omtrent de bezoekers van deze website. De volgende gegevens worden hiervoor opgenomen:

- Het domein (bv. .BE, .COM, .NET, ...).
- De host.
- Datum, tijd en duur van het bezoek.
- Welke pagina's geopend worden tijdens het bezoek.
- Welk besturingssysteem (bv. Windows XP, Linux, ...) en welke internetbrowser (bv. Internet Explorer, Netscape Navigator, Safari, ...) u gebruikt.
- Hoe u op de website terecht gekomen bent (bv. via een zoekmotor, via het rechtstreeks intypen van het adres, ...).
- Welke foutmeldingen u (al dan niet) krijgt.

Vragen
Voor vragen en extra toelichting omtrent het privacybeleid van Outfit BVBA kunt u zich richten tot:

onze SENK dienst (Suggesties EN Klachten)
senk@outfitfactory.be
Bing Tracking