24x500ml Desinfectie Handspray - 24 flessen

PROSA063519 - 1DOOS

457.92 EUR (Incl. BTW)

432.00 EUR (Excl. BTW)

stuks

Omschrijving

TOEPASSING: Geurloze spray zonder kleurstoffen. Na gebruik zeer snel droog. Bevat geen zeep en zorgt voor een gezonde en zachte huid. Bestemd voor een optimale handhygiëne. 70% gedenatureerd. WAARSCHUWING: Gevaar. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. In geval van brand: Gebruik CO2 of droge chemicaliën om te blussen Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen MERK: Car Cosmetix BEVAT: Ingredients INCI: Alcohol denat., Aqua